Artikel 3.2

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar waarin het lidmaatschap met de vereniging is aangegaan.

Artikel 7.2

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, door een schriftelijke kennis geving, welke voor de 1e november van het lopende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn.

Artikel 7.5

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage aan contributie door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

Artikel 13.1

Alle leden hebben toegang tot de Algemene Leden Vergadering en hebben daar ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Zwemlidmaatschap is alleen mogelijk in overleg met het Bestuur.

Het Bestuur.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *